Eerste werkconferentie Hulpkaart

8 juni 2020

De online werkconferentie Hulpkaart van 23 juni 2020 is door 70 mensen bijgewoond.

Wij kijken terug op een geslaagde werkconferentie.

De uitzending kunt u hier bekijken.

De presentaties kunt u bekijken:

Doelen van de werkconferentie:

  • Presenteren van de voorlopige resultaten en het borgingsadvies van het project Hulpkaart.
  • Discussiëren over de resultaten en een aantal dilemma’s om na te gaan of we op het goede spoor zijn.

Voor mensen:

  • met een Hulpkaart.
  • die werken bij Hulpkaartorganisaties.
  • of bij organisaties werken die geïnteresseerd zijn om met de Hulpkaart te gaan werken.
  • of een landelijke organisatie vertegenwoordigen, zoals Stichting Crisiskaart, MIND, Ypsilon en Movisie.


Programma
Tussen elk onderdeel is 5 minuten pauze.

14:30 Welkomstwoord
14:35 Pascal over zijn Hulpkaart
14:45 Stand van zaken Hulpkaart en handreiking Hulpkaart
15:10 Presentatie evaluatieonderzoek
15:35 Advies landelijke borging, opgesteld door GGZ  Eindhoven en het
landelijk project Hulpkaart.
16:05 Een Hulpkaart opstellen met of zonder Hulpkaartcoach?
16:30 De digitale Hulpkaart: hoe moet die er uitzien?
17:00 Afsluiting