Voor wie is de Hulpkaart?

De Hulpkaart is er voor iedereen! De Hulpkaart is er voor mensen die in een situatie kunnen komen waarin ze de regie kwijt zijn of geen woorden kunnen geven aan wat zij willen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om mensen met lichte dementie, een verslavingsproblematiek, een niet aangeboren hersenletsel, een licht verstandelijke beperking of een psychische aandoening. Maar eigenlijk is de Hulpkaart er voor iedereen die de kaart wil en denkt nodig te hebben. Iemand kan alleen zelf bepalen of hij behoefte heeft aan een Hulpkaart.

Een Hulpkaart kan worden aangevraagd bij verschillende Hulpkaartorganisaties door heel Nederland. Daar kun je de kaart samen met een professional goed invullen. Waar je zoal terecht kunt, vind je terug in dit overzicht.

Crisiskaart

Sommige mensen – vooral als zij een ggz achtergrond hebben – kunnen er baat bij hebben om langer stil te staan bij hoe een crisis er uit ziet, hoe die ontstaat en wat de persoon wellicht zelf kan doen om die te voorkomen. In dat geval kan een Crisiskaart worden opgesteld. Een Crisiskaart is een Hulpkaart, maar met een uitgebreider proces om daar te komen. Het opstellen van een Crisiskaart doet de kaarthouder samen met een (ervaringsdeskundige) crisiskaartconsulent. Bij het opstellen van dat plan kijken de kaarthouder en de consulent hoe een crisis zich opbouwt, welke signalen er zijn en hoe verdere ontwikkeling van de crisis is te voorkomen. Meer informatie over de Crisiskaart vindt u op www.crisiskaart.nl. Op de pagina waar wordt de kaart gemaakt kunt u zien welke organisaties (ook) Crisiskaarten aanbieden.