Voor wie is de Hulpkaart

De Hulpkaart is er voor iedereen! De Hulpkaart is er voor mensen die in een situatie terechtkomen waarin ze even de weg kwijt zijn, letterlijk of figuurlijk. Of als er iets gebeurt en je op dat moment zelf niet de juiste woorden vindt. 

Dit kan bijvoorbeeld gaan om mensen met lichte dementie, verslavingsproblematiek, niet aangeboren hersenletsel, een licht verstandelijke beperking of een psychische aandoening. Maar eigenlijk is de Hulpkaart er voor iedereen die de kaart wil en denkt nodig te hebben. Iemand kan alleen zelf bepalen of hij/zij behoefte heeft aan een Hulpkaart.

Een Hulpkaart kan worden aangevraagd via onze website en bij verschillende Hulpkaartorganisaties door heel Nederland. Daar kun je de kaart samen met een professional goed invullen. Waar je terecht kunt, vind je terug in dit overzicht.

Crisiskaart

Sommige mensen – vooral als zij een ggz achtergrond hebben – kunnen er baat bij hebben om langer stil te staan bij hoe een crisis er uit ziet. Hoe die ontstaat en wat de persoon wellicht zelf kan doen om die te voorkomen. In dat geval kan een Crisiskaart worden opgesteld. Een Crisiskaart is ook een Hulpkaart, maar met meer stappen om de kaart in te vullen. 

Het opstellen van een Crisiskaart doet de kaarthouder altijd samen met een (ervaringsdeskundige) crisiskaartconsulent. Bij het opstellen van dat plan kijken de kaarthouder en de consulent hoe een crisis zich opbouwt, welke signalen er zijn en hoe verdere ontwikkeling van de crisis is te voorkomen. Meer informatie over de Crisiskaart vind je op www.crisiskaart.nl