Waarom de Hulpkaart?

De Hulpkaart voor mensen met onbegrepen gedrag helpt politie, hulpverleners en omstanders om direct datgene te doen wat nodig is. De praktijk leert dat mensen wel willen helpen, maar meestal niet weten hoe. De Hulpkaart geeft daarvoor praktische handvatten. 

Ook voor professionals, zoals hulpdiensten en politie, biedt de Hulpkaart handvatten om juist dat te doen wat nodig is om de situatie zo snel mogelijk weer normaal te krijgen. Bovendien staat op de kaart contactinformatie van mensen uit het eigen (zorg)netwerk. Dit biedt de mogelijkheid om de betreffende persoon snel in een vertrouwde omgeving terug te brengen en de inzet van de hulpdiensten te beperken.

De Hulpkaart werkt preventief en kan escalatie voorkomen. Daarnaast draagt de Hulpkaart bij aan het mentaal welbevinden, de kwaliteit van leven en het sociaal maatschappelijk participeren van de kaarthouder.