Waarom de Hulpkaart

De Hulpkaart is er voor als mensen in een bepaalde situatie niet de juiste woorden kunnen vinden. Door de informatie op de Hulpkaart weten omstanders, hulpverleners en de hulpdiensten hoe zij mensen met onbegrepen gedrag kunnen helpen, en direct datgene te doen wat nodig is. 

Vaak willen mensen wel helpen, maar meestal weten ze niet hoe en wat ze het beste kunnen doen. De Hulpkaart geeft daarvoor praktische handvatten. Ook voor professionals, zoals hulpdiensten en politie, biedt de Hulpkaart informatie om juist dat te doen wat nodig is om de kaarthouder gerust te stellen en de juiste zorg of begeleiding te bieden. 

Bovendien staat op de kaart contactinformatie van mensen uit het eigen (zorg)netwerk. Dit biedt de mogelijkheid om de kaarthouder snel in een vertrouwde omgeving terug te brengen en de inzet van de hulpdiensten te beperken.

De Hulpkaart werkt preventief en kan escalatie voorkomen. Daarnaast draagt de Hulpkaart bij aan het mentaal welbevinden, de kwaliteit van leven en het sociaal maatschappelijk participeren van de kaarthouder.