Wat is de Hulpkaart

De Hulpkaart is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, dat past in een portemonnee. Je legt op de Hulpkaart vast hoe anderen het best met je om kunnen gaan in situaties waarin je zelf de regie even kwijt bent. Dat kunnen heel simpele dingen zijn zoals rustig blijven, dingen herhalen of iemand even de gelegenheid geven om tot zichzelf te komen. Maar het kan ook over zorg gerelateerde onderwerpen gaan, zoals medicijnen of om heel praktische zaken zoals de zorg over kinderen of huisdieren. Ook staat er een telefoonnummer op van iemand die de kaarthouder vertrouwt en die kan helpen. Zo weet iedereen die jouw Hulpkaart leest meteen wat te doen, zodat zaken niet onnodig uit de hand lopen. Hier kun je een voorbeeld van een Hulpkaart inzien.

Als houder van de Hulpkaart bepaal jij zelf wat hierop komt te staan. Waar nodig kan een begeleider, behandelaar, of onafhankelijk consulent helpen bij het opstellen van de kaart. Bekende informatie b.v. uit een signaleringsplan of WRAP kan meegenomen worden. Het is belangrijk dat de informatie op de kaart betrouwbaar is en dat mensen die op de kaart genoemd worden akkoord zijn met de gemaakte afspraken. Daarom worden betrokkenen gevraagd een handtekening te zetten voor hun bijdrage. Hier vind je het stappenplan om te komen tot een Hulpkaart. Hier kun je meer lezen over de kwaliteitseisen die aan de Hulpkaart worden gesteld.

Downloads