Over de Hulpkaart

Omkijken naar elkaar 

In een samenleving waarin we meer communiceren dan ooit, maar elkaar steeds moelijker lijken te begrijpen, wil de Hulpkaart een rol spelen in de verbinding en wederzijds begrip tussen mensen. Een praktische rol. De Hulpkaart is een praktisch middel dat de drager het gevoel geeft veilig deel te kunnen nemen aan de samenleving en een omstander inzicht verschaft in hoe iemand te helpen in een voorkomende situatie. 

Vanuit welke context de Hulpkaart ook wordt gebruikt, altijd staat de (mogelijke) relatie tussen drager en omstander centraal. De drager geeft informatie, zodat de omstander kan handelen. Er ontstaat sociale verbinding en aandacht voor elkaars welzijn. Een mooie manier om naar elkaar om te kijken 

 De organisaties achter de Hulpkaart 

MEE.NL, MHFA Nederland en Zorgbelang Inclusief hebben in 2022 de handen ineengeslagen en zijn in mei 2022 gestart met het project Nationale Hulpkaart. De Hulpkaart is omarmd door het ministerie van VWS, met de aansporing tot de ontwikkeling van een landelijk beschikbare en duurzaam inzetbare Hulpkaart.  

MEE NL – Meedoen mogelijk maken
Zorgbelanginclusief.nl
MHFA Mental Health Firts Aid