Project Evaluatie en doorontwikkeling Hulpkaart/Crisiskaart

18 oktober 2019

Begin dit jaar heeft ZonMw opdracht gegeven aan het UMC Utrecht om het project Evaluatie en doorontwikkeling Hulpkaart/Crisiskaart uit te voeren. Inmiddels is het onderzoeksteam ingevuld en volledig opgestart. Het doel van het project is om een versnelling aan te brengen in de doorontwikkeling van de Hulpkaart/Crisiskaart. Het project bestaat uit twee delen die beiden volgens de principes van actieonderzoek worden uitgevoerd.

Deel 1 is evaluerend en geeft zicht in de succes- en faalfactoren rondom implementatie van de Hulpkaart/Crisiskaart. Hierbij werken we intensief samen met vijf praktijkprojecten, namelijk: Cliëntenbelang Amsterdam, GGZ Eindhoven, MEE Friesland, Mediant te Twente en Steunpunt GGZ Utrecht. De projecten variëren in geografische ligging, fase waarin het project zit, de doelgroep en type kaarten dat wordt uitgegeven. Binnen de projecten gaan we experimenteren met mogelijke verbeteracties en onderzoeken we de effectiviteit van de Hulpkaart/Crisiskaart. In dit deel van het onderzoek gebruiken we verschillende methodes zoals vragenlijsten, interviews en focusgroepen. Lees hier meer over onderdeel A.

Het tweede deel richt zich op de landelijke doorontwikkeling van de Hulpkaart. We realiseren een landelijke infrastructuur rondom kennis en expertise van de Hulpkaart en ondersteunen hiermee instellingen en gemeenten die de Hulpkaart (willen gaan) uitgeven. Op dit moment inventariseren we hoe het er nu voor staat met alle organisaties in Nederland die de Hulp- en/of Crisiskaart uitgeven en starten we een kennisnetwerk op.
Lees hier meer over onderdeel B

Zeer binnenkort vindt u de informatie uit die eerste inventarisatie op deze website.
rapportage belronde 

Via de website communiceren wij recente ontwikkelingen. Heeft u aanvullende vragen, wilt u de nieuwsbrief ontvangen, deelnemen aan het kennisnetwerk of meer informatie, vult u dan het contact formulier in of stuur een e-mail naar info@hulpkaart.nl.