Onderdeel B: Naar landelijke doorontwikkeling

In onderdeel B wordt, samen met de organisaties, een handreiking gemaakt voor huidige en toekomstige Hulpkaartaanbieders. In de handreiking komt informatie over werkprocessen, bereiken van potentiële Hulpkaarthouders en registratie. Informatie voor de handreiking verzamelen we via vervolgonderzoeken. De informatie die we met actieonderdeel A ophalen vullen we aan met informatie uit casestudies.

Twee aanbieders die nu gaan starten met de Hulpkaart gaan we volgen bij het implementatieproces. We gaan ze monitoren en bevragen: wat doen ze en wat werkt wel en wat werkt niet?

Dit alles doen we samen met de organisaties die Hulp- en Crisiskaarten uitgeven. In de vervolgonderzoeken werken we vanaf dag 1 samen met de projecten of organisaties die we monitoren.  Vervolgens delen we de kennis en ervaringen van alle projecten en organisaties én vragen we feedback op de resultaten en op het onderzoek. De komende week starten we met een testversie van het digitale kennisnetwerk. We nodigen de toekomstige deelnemers uit om mee te doen met een testdag. Na de testdag weten we beter hoe we de digitale omgeving kunnen inzetten om kennis te kunnen uitwisselen en discussies te kunnen voeren.

Ook gaan we actief op zoek naar nieuwe aanbieders en financiers van de Hulpkaart. Organisaties die belangstelling hebben krijgen een startpakket om de Hulpkaart uit te geven. Voor financiering kijken we vooral naar gemeenten.

We stellen ook een borgingsadvies voor de Hulpkaart op, samen met de praktijkprojecten en andere betrokkenen. Daarvoor organiseren we twee werkconferenties: de eerste in juni 2020 en de tweede in september 2020. We houden u op de hoogte met de Nieuwsbrieven van het project.