rapportage belronde

22 november 2019

Dit is de eerste rapportage van onderdeel B van het project ‘Evaluatie en doorontwikkeling
Hulpkaart/Crisiskaart’, uitgevoerd door het UMC Utrecht. Aan dit project ging het project ‘Uitrol
Crisiskaart’ vooraf, dat liep tot 1 oktober 2018.  Rapportage 1 onderdeel B