Onderdeel A: Evaluatieonderzoek

In onderdeel A wordt onderzocht hoe je de Hulpkaart invoert zodat mensen deze zo goed mogelijk gaan gebruiken en hoe je deze invoering afstemt op de context waar de kaarten worden gemaakt en gebruikt. De methode die we hierbij gebruiken is actieonderzoek.

Actieonderzoek A bestaat uit vier rondes. Hieronder beschrijven we waar het zwaartepunt ligt in die onderzoeksrondes:

  • In ronde 1 (start november 2019) sturen we een vragenlijst, aan de projectleiders om een goed beeld te krijgen van de praktijkprojecten en de belanghebbenden. Wij denken dat de context een belangrijke factor is om rekening mee te houden bij de invoering van de hulpkaart. Daar willen we dus graag meer van weten.
  • Ronde 2 (start januari 2020) is bedoeld om inzicht te krijgen in het effect van de Hulpkaart/Crisiskaart. Wij gebruiken hiervoor een vragenlijst die we voorleggen aan de kaarthouders. Ook onderzoeken we de methodiek en kwaliteit van de Hulpkaart/Crisiskaart met vragenlijsten voor de projectleiders en door interviews met consulenten die de toekomstige kaarthouders begeleiden bij het opstellen van de (Hulpkaart)/Crisiskaart.
  • In ronde 3 (start april 2020) kijken we naar het effect van de Hulpkaart/Crisiskaart. In deze ronde interviewen we kaarthouders en naasten.
  • Ronde 4 (start juli 2020) beoordelen we de opgedane inzichten.
    Ook onderzoeken we hoe succes vast te houden is en hoe inzichten tot verdere verbetering kunnen leiden. In deze ronde bepalen we de kernpunten voor het vervolg en onderzoeken we het effect van de verbeteracties. Hiervoor interviewen we projectleiders en organiseren we discussies met betrokkenen.

Iedere onderzoeksronde kijken de praktijkprojecten en het projectteam hoe een actie werkt en wat we daarvan kunnen leren. Door in de praktijk te onderzoeken én ook echt acties te ondernemen, willen we beweging op gang brengen en dit vast houden. De implementatiebegeleider van het project helpt bij het realiseren van de verbeteracties.

Tijdens het onderzoek zullen wij regelmatig informatie met u delen via de website Hulpkaart.nl en de Nieuwsbrieven. Wij zijn benieuwd naar uw reactie op de resultaten van het onderzoek. De informatie die we ophalen in onderdeel A gebruiken we bij onderdeel B: voor het maken van de handreiking Hulpkaart en het borgingsadvies.