Update scenario’s

6 april 2020

Landelijke borging Hulpkaart

Het advies aan ZonMw en VWS over een landelijke borging van Hulpkaart is de feedbackronde in gegaan. Brechtje Mantel van het landelijk project Hulpkaart en Karin Lorenz van GGzE hebben de afgelopen maanden gesproken met organisaties die mogelijk de landelijke coördinatie van de Hulpkaart op zich willen nemen. Hun rapport wordt nu voorgelegd aan verschillende groepen:

1. Focusgroep

Er is een focusgroep gevormd van organisaties die werken met de Hulpkaart of er mee te maken hebben. De focusgroep bestaat uit mensen van:

  • Steunpunt GGZ Utrecht
  • Bureau Herstel/ Mediant
  • MEE Friesland
  • MEE Gelderse Poort
  • Hersenletsel Centrum Noord

2. Stuurgroep Landelijk Project Hulpkaart
3. Vertegenwoordiger Stuurgroep GGzE Project Hulpkaart en ervaringsdeskundige.
4. Vertegenwoordiger VLOT.
5. Team Landelijk Project Hulpkaart.

Na 7 april 2020 worden alle reacties verwerkt in een definitief concept en zal het advies nog een keer langs een contactpersoon bij het ministerie gaan. Zo weten we zeker dat het stuk voldoende basis biedt voor gesprekken over financiering van de Landelijke borging Hulpkaart.

Op de werkconferentie van 23 juni wordt het advies besproken.