Programmamanager Nationale Hulpkaart

22 maart 2022

Op 1 mei start Fokko Jan van de Ploeg als programmamanager Nationale Hulpkaart. Fokko Jan heeft veel ervaring in het werken met en voor kwetsbare mensen met complexe zorgvragen. Fokko Jan was 17 jaar actief binnen de Maatschappelijke Opvang en is op dit moment manager bij MEE Noord.

Fokko Jan heeft leiding gegeven aan de verandering en doorontwikkeling van diverse organisatieprocessen, passend bij de decentralisatie en transformatie van het Sociaal Domein. Daarbij houdt hij altijd de focus op vernieuwing en innovatie. Zo heeft hij zich binnen MEE Noord onder meer ingezet voor de realisatie  van het MEE Lab. Binnen het MEE Lab wordt samengewerkt aan vernieuwende aanpakken voor complexe vraagstukken rondom kwetsbare doelgroepen. Deze innovatieve drive zal hij nu ook inzetten voor het project Nationale Hulpkaart.

Over de motivatie van zijn overstap zegt hijzelf: ‘Ik kende de Hulpkaart vanuit een lokaal initiatief in Noord Nederland. Samen met verschillende initiatieven in het land is de meerwaarde van de Hulpkaart meer dan bewezen. Het is een zeer waardevolle stap om de Hulpkaart nu door te ontwikkelen en landelijk beschikbaar te maken. Voor mij persoonlijk een prachtige uitdaging, waar ik ontzettend naar uitkijk.’

Het project Nationale Hulpkaart is een samenwerking van Zorgbelang Inclusief, MEE NL en MHFA NL, ondersteund door het ministerie van VWS. Voor meer informatie zie
https://www.hulpkaart.nl/landelijke-projectorganisatie-hulpkaart-1-mei-van-start/