Landelijke projectorganisatie Hulpkaart 1 mei van start

24 december 2021

Over drie jaar een digitale Nationale Hulpkaart

Een Hulpkaart is een kaartje dat mensen bij zich kunnen dragen en waarop staat hoe een ander het beste met de hulpkaartdrager om kan gaan in een lastige situatie of in een situatie waarin de hulpkaartdrager het zelf niet uit kan leggen. Een Hulpkaart geeft de kaarthouder dus een stem op het moment dat hij zelf geen woorden heeft. Dat kan zijn door zowel fysieke als mentale problemen. Een papieren hulpkaart is reeds ontwikkeld en op kleine schaal uitgerold. Zorgbelang Inclusief, MEE NL en MHFA NL zetten vanaf 1 maart samen de schouders onder een doorontwikkeling die moet leiden tot een digitale Nationale Hulpkaart die breed inzetbaar is voor vele doelgroepen.

De afgelopen jaren is er in verschillende projecten hard gewerkt aan de ontwikkeling van de Hulpkaart; een kaart die mensen ondersteunt wanneer er sprake is van onbegrepen gedrag. Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat zo’n kaart enorm van dienst kan zijn, zowel voor de hulpvrager als de hulpbieder. Zorgbelang Inclusief, MEE NL en MHFA NL zien potentieel. Ondersteund door het ministerie van VWS starten zij nu een samenwerkingsverband om de huidige Hulpkaart door te ontwikkelen.

De toekomstdroom is een Nationale Hulpkaart die breed inzetbaar is voor vele (kwetsbare) doelgroepen en die laagdrempelig beschikbaar is in héél Nederland. Die Nationale Hulpkaart zorgt voor een beter wederzijds begrip tussen mensen mét en zonder beperking. Tevens biedt de Nationale Hulpkaart een positieve bijdrage aan sociale inclusie voor mensen met een fysieke, mentale of emotionele kwetsbaarheid. Daarnaast biedt het omstanders een beter handelingsperspectief in lastige of onbegrepen situaties. De verwachting is dat deze Nationale Hulpkaart ook een structurele bijdrage kan leveren aan verlaging van de zorgkosten.

Met een driejarige projectorganisatie wordt de implementatie van de Nationale Hulpkaart voorbereid. In het eerste jaar wordt onderzoek gedaan naar structurele financiering, het gebruikspotentieel en de ontwikkeling van een digitale versie van de Hulpkaart. Wanneer blijkt dat er voldoende perspectief is op een solide toekomst wordt de Nationale Hulpkaart verder doorontwikkeld en geïmplementeerd.