Presentatie Doorontwikkeling Hulpkaart in Eindhoven van GGZE

5 december 2019

Op 26 november 2019 presenteerde GGZ Eindhoven hun project Doorontwikkeling Hulpkaart in Eindhoven.

Geslaagde bijeenkomst: project Doorontwikkeling Hulpkaart GGZE

Met een gevarieerde groep professionals vanuit verschillende regio’s uit het land, is vorige week stilgestaan bij de ervaringen en resultaten van het project Doorontwikkeling Hulpkaart. De opkomst was goed en het enthousiasme was groot!

Ervaringen
Eerst hebben verschillende mensen verteld over hun ervaringen in het project. Zo legden Ellen Smeets en Ivonne Heijnen uit op welke manier bij Groeirijk achter de schermen het aanbod en de ontwikkelingen rondom de Hulpkaart gecoördineerd wordt. Daarna vertelden Matty Timmermans en Bert van den Herik over de ervaringen met de Hulpkaart in de praktijk binnen de twee pilots bij De Woenselse Poort en Crisis Care. Emma Dhaeze demonstreerde verschillende nieuwe ontwerpen van mogelijke toekomstige Hulpkaarten, die ontworpen zijn op basis van de resultaten van verschillende workshops in het project (samen met Tools voor Moed, Karin van den Berkmortel ).

Meningen van het publiek
Het publiek deed enthousiast mee toen Joyce de Laat met de Mentimeter vragen stelden over belangrijke dilemma’s bij het door ontwikkelen van de Hulpkaart. Hoewel de meningen op sommige punten verdeeld waren, was het publiek het erover eens dat de Hulpkaart van de kaarthouder zelf moet blijven. Het moeten de eigen woorden zijn die op de kaart komen te staan. Het betrekken van het netwerk is belangrijk. Ook vond het publiek dat de regie bij de kaarthouder moest liggen.

Aanbevelingen van het project

 • Eigenaarschap: Één landelijke partij
 • Digitaal opstellen
 • Landelijke bekendheid
 • Één Gezicht: Herkenbaar van de buitenkant
 • Ruimte voor eigen invulling aan de binnenkant
 • Naamsverandering van Hulpkaart naar HELP

Vervolg
De GGzE blijft de Hulpkaart aanbieden en gaat verder met de doorontwikkeling..
Het project richt zich in de komende fase op de volgende doelstellingen:

 Van pilot naar geïntegreerd aanbod

 • Eigenaarschap in de organisatie
 • Beren op de weg bespreken en naar oplossingen zoeken
 • Verbindingen intern: intervisie/evaluatie/afspraken

 Op verkenning uit: wat is er nodig voor een landelijke aanpak?

 • Randvoorwaarden?
  o    Partij (aanbieder)
  o    Product
 • Zijn er al geïnteresseerde partijen?

Lees hier het volledige rapport met de aanbevelingen en adviezen.