Landelijke organisatie Hulpkaart

23 december 2020

Het ministerie van VWS heeft de intentie om de opstart van een landelijke Hulpkaartorganisatie financieel te ondersteunen. Dit is natuurlijk mooi nieuws, omdat hiermee de continuïteit van Hulpkaart wordt geborgd. De ondersteuning geldt in principe voor 3 jaar, met na 1 jaar een go/no-go moment op basis van de bevindingen uit het eerste jaar. Voor dit go/no-go moment wordt onder andere in kaart bracht hoe het staat met behoefte van, gebruik door en effecten voor de doelgroep. Daarnaast dient dan uitgezocht te zijn hoe en op welke termijn de Hulpkaart onafhankelijk kan worden van landelijke financiering door het ministerie. Het ministerie wil dat de drie organisaties, die interesse toonden om landelijke eigenaar van de Hulpkaart te worden, samen de landelijke eigenaar worden. Op die manier denkt het ministerie dat een brede uitrol onder verschillende doelgroepen van de Hulpkaart beter te realiseren is. We gaan samen met VWS en de organisaties hier zo snel mogelijk verdere invulling aan geven, zodat wij onze kennis en ervaringen als projectteam kunnen overdragen aan de landelijke organisatie. Via de website en LinkedIn houden we jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.