Werken met de Hulpkaart

Ervaringsverhaal van een professional

Christel de Krosse, adviseur Expertisecentrum bij MEE Gelderse Poort en Lobke Kooistra, adviseur inclusie bij MEE Drenthe, vertellen over hun ervaringen met de Hulpkaart. Over hoe de Hulpkaart hun cliënten ondersteunt in het dagelijks leven, de meerwaarde van de kaart voor hulpverleners, de brede inzetbaarheid van de kaart en het belang van meer bekendheid.

De Hulpkaart werkt

Volgens Lobke en Christel betekent de Hulpkaart veel voor hun cliënten: “De Hulpkaart geeft grip op het leven. Mensen gaan met meer vertrouwen de deur uit, als ze weten dat ze een Hulpkaart hebben die ze kunnen gebruiken. De Hulpkaart helpt te verbinden met de samenleving.”

Christel vult aan: “Wat ik ook merk is dat het maken van de Hulpkaart heel belangrijk is voor mensen. Je bespreekt met de kaarthouder bijvoorbeeld wat hij zelf kan doen als hij in de problemen komt of hoe hij wil dat mensen met hem omgaan. Elke Hulpkaart die wij maken, vind ik echt een succes.”

“Ook Hulpverleners hebben er baat bij”

De Hulpkaart is niet alleen waardevol voor de houder, ook Hulpverleners hebben er baat bij. Christel: “Als Hulpkaartcoach krijg je andere informatie dan in een regulier hulpverleningstraject.

Je bespreekt met de kaarthouder bijvoorbeeld wat hij zelf kan doen als hij in de problemen komt of hoe hij geholpen wil worden. Dat is best lastig bij bijvoorbeeld de groep met een licht verstandelijke beperking, dan moet je echt doorvragen. Maar het levert wel wat op, niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor de hulpverleners.”

De Hulpkaart, voor wie?

Bij MEE Gelderse Poort kan iedereen een Hulpkaart laten maken. “Allemaal kunnen we een Hulpkaart nodig hebben, wij willen niemand uitsluiten. Al richten we ons in de publiciteit wel op mensen die een beperking hebben en/of chronisch ziek zijn”, licht Cristel toe. “De Hulpkaart past goed bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel, een autismespectrumstoornis en/of een verstandelijke beperking, de doelgroep van MEE.”

Ook het Hulpkaartproject van MEE Drenthe benaderde verschillende organisaties om de Hulpkaart breed in te zetten. Lobke: “De organisaties zijn enthousiast over de Hulpkaart en zien de meerwaarde ervan. Zo is bijvoorbeeld de Hulpkaart ook omarmd door het team ervaringsdeskundigen in de GGZ, waar wij mee samenwerken.”

Meer bekendheid

Lobke vertelt dat er geleidelijk meer aanvragen zijn: “We merken meer rust in deze coronatijd. Onze medewerkers hebben meer gelegenheid om met cliënten over de Hulpkaart te spreken. Daardoor hebben we nu meer aanmeldingen voor de Hulpkaart dan de periode daarvoor.”

Cristel vindt dat er te weinig aandacht is voor de Hulpkaart: “Ik pleit voor een landelijke aanpak. De Hulpkaart moet meer bekendheid krijgen bij aan de ene kant politie, instellingen, professionals en hulpverleners, en aan de andere kant bij de gehele samenleving. Pas dan heeft de Hulpkaart echt kans van slagen.”