In de Spotlight: Ben van der Weide

14 mei 2024

Benutten van kansen

Zelfregieteam Borne ziet en benut overal kansen om hun doelstellingen te bereiken, zoals het inzetten van de Hulpkaart. Voorzitter Ben van der Weide van de stichting is in 2016 gestart met een aantal doelen:

  • Ondersteuning bieden aan naasten van mensen in een kwetsbare situatie.
  • Bekendheid bevorderen over onbegrepen gedrag.
  • Vooroordelen wegnemen over mensen in een kwetsbare situatie en hun naasten.

Omdenken

Ben: “De Hulpkaart kwam op ons pad via de pilot van de NS op de stations in Enschede en Hengelo. Insteek van de Hulpkaart was toen vooral dat de kaart bestemd is voor mensen met onbegrepen gedrag. De pilot richtte zich vooral op de professionals en kaarthouders zelf. Dit paste dus minder in de ondersteuning van onze vrijwilligers maar het idee liet ons niet los.” Dus daar komt de kracht van het Zelfregieteam naar boven: omdenken!

Borgen zelfregie

Samen met beleidsmakers van de gemeente Borne komen ze tot de conclusie dat de Hulpkaart er voor iedereen zou moeten zijn. Meer als preventief middel. Ben: “De Hulpkaart gebruik je, ongeacht welke persoonlijke situatie en kwetsbaar moment leidend is. Stel jezelf de vraag: wat zou je willen dat er direct gebeurt als je in een kwetsbare situatie terecht komt, iets dat iedereen kan overkomen. Dit vul je in op de Hulpkaart en geeft je een veilig gevoel. Je durft met een Hulpkaart misschien nu wel de straat op te gaan. Doordat je de informatie die je invult op de kaart bespreekt met jouw contactpersoon, verminder je vooroordelen of stigma’s. In onze ogen kan 80% van de inwoners de Hulpkaart zelf invullen. Daarmee borg je dan ook het voor ons belangrijke element zelfregie.”

Uitreiking 1e Hulpkaart aan wethouder gemeente Borne

Breed introduceren

De bekendheid en het gebruik van de Hulpkaart vergroten, doen ze bij het Zelfregieteam via diverse sporen. Met financiering vanuit VNG hebben ze materiaal laten drukken. Blanco Hulpkaarten om zelf in te vullen en uit te printen, pr-materiaal zoals flyers, visitekaartjes en banners. In mei 2021 is een persmoment georganiseerd als aftrap om de Hulpkaart breed te introduceren in Borne. Belangstellenden kunnen terecht bij het inloopspreekuur. Advertorials en een banner op de internetkrant BorneBoeit linken meteen naar de website. 

Creatieve acties

Het Zelfregieteam geeft presentaties voor vrijwilligers van de Zonnebloem, ouderenbond en koffie-uurtjes in de wijk. Ook professionals bij zorgcentra zijn benaderd om de Hulpkaart tijdens intakegesprekken voor thuiszorg of begeleid wonen, te introduceren. Op dit moment richt de aandacht bij de zorgcentra zich op de vrijwilligers die bewoners in de centra bezoeken. Ben: “We zijn ook van de creatieve acties. In de decembermaand zijn we bij de kerstkoopavond ‘Shopping by Candelight’ het dorp ingegaan en hebben kaartjes en een gadget uitgereikt. Elke keer als we weer iets zien, pakken we het aan.”

Kerstactie ’Shopping bij Candelight’

Voldoende support

Ondanks alle inzet loopt in Borne niet alles vanzelf. Ben: “Je hebt een lange adem nodig en voldoende support van in ons geval de gemeente. Mensen vinden het een mooi initiatief, alleen ze moeten het voordeel ervan zien. Vaak wordt verwezen naar dat alles al in ICE staat op je telefoon. Maar het voorbeeld van de hond die thuis zit of het naar school gaan als je andere kind thuis nog slaapt staat niet in ICE. Dat besef trekt mensen vaak toch over de streep. Je moet continue op ‘AAN’ staan om de Hulpkaart te promoten.” 

Vliegwiel

Dat de Hulpkaart al goed op de kaart staat in Borne, blijkt wel uit de cijfers. In een dorp met circa 24.000 inwoners, zijn ongeveer 1.500 Hulpkaarten uitgegeven (4%). Ben: “Ik denk dat we naar 15% moeten omdat dan de bekendheid groter wordt en het vliegwiel, dat het normaal is als je een Hulpkaart draagt, niet meer te stoppen is. Een mooi resultaat is ook dat we benaderd worden voor presentaties en uitleg. Ons uitgangspunt dat de Hulpkaart er voor iedereen is, is daarnaast landelijk omarmd. Resultaten waar we trots op zijn.”

Ieder mens doet ertoe!

De ambitie van het Zelfregieteam Borne is dat ze mensen ten dienste staan om een leven te leiden dat vrij is van vooroordelen omdat je je misschien wat afwijkend gedraagt. De Hulpkaart zien ze daarbij als een middel om daarin zelf de regie te behouden of te verkrijgen. Vooral ook wanneer er een normalisatie van het dragen van de Hulpkaart plaatsvindt. Ben: “Je werkt aan inclusie en participatie. Ieder mens doet ertoe!”