Evaluatieonderzoek implementatie Hulpkaart/Crisiskaart

23 december 2020

In het evaluatieonderzoek onderzochten we de implementatie van de Hulpkaart en Crisiskaart. Met de medewerking van de vijf praktijkprojecten gaf dat een beeld van helpende en belemmerende factoren. Met de resultaten van dit onderzoek in het achterhoofd is de Handreiking voor Hulpkaartorganisaties gemaakt.