Belangrijke mijlpaal!

12 januari 2024

Een belangrijke mijlpaal is bereikt. Vanaf heden is de Hulpkaart laagdrempelig aan te vragen op deze website. Dit geldt voor gebruikers, mantelzorgers, ondersteunende organisaties en iedereen die jou wil en kan helpen met de aanvraag. 

Hulpkaart aanvragen

Als je klikt op de knop ‘hulpkaart aanvragen’, dan wordt stapsgewijs aangegeven hoe je de Hulpkaart kan aanvragen. Met tips, welke gegevens je bij de hand moet hebben en voorbeelden van ingevulde Hulpkaarten ter inspiratie. Na het doorlopen van alle stappen ontvang je de papieren Hulpkaart zo spoedig mogelijk op het opgegeven adres.

Zelf uitproberen

De Hulpkaart aanvragen via een servicepunt kan uiteraard ook. Zij helpen je graag met de aanvraag. Alle servicepunten zijn door ons geïnformeerd dat vanaf januari 2024 de mogelijkheid bestaat om de hulpkaart via de landelijke website aan te vragen. Wil je de aanvraagprocedure zelf eens uitproberen? Dat kan natuurlijk, maar geef wel duidelijk aan dat het een test is. Dan hoeven we de kaart niet op te sturen!

Delen ervaringen

Wij zijn trots op deze belangrijke stap en stellen het op prijs als jij je ervaringen met ons wilt delen via: info@hulpkaart.nl.