Voor wie is de Hulpkaart?

De Hulpkaart is voor iedereen die denkt in een situatie te kunnen komen waarin hij de regie kwijt is of geen woorden kan geven aan behoeftes wanneer zijn gedrag niet begrepen wordt. Dat kan bijvoorbeeld gaan om mensen met lichte dementie, een verslavingsproblematiek, een licht verstandelijke beperking of een psychische aandoening. Iemand kan alleen zelf bepalen of hij behoefte heeft aan een Hulpkaart. De kaart kan niet verplicht opgelegd worden.

Sommige mensen – vooral als zij een ggz achtergrond hebben – kunnen er baat bij hebben om langer stil te staan bij hoe een crisis er uit ziet, hoe die ontstaat en wat de persoon wellicht zelf kan doen om die te voorkomen. In dat geval kan een Crisiskaart worden opgesteld. Een Crisiskaart is een Hulpkaart, maar met een uitgebreider proces om daar te komen. Het opstellen van een Crisiskaart doet de kaarthouder samen met een (ervaringsdeskundige) crisiskaartconsulent. Bij het opstellen van dat plan kijken de kaarthouder en de consulent hoe een crisis zich opbouwt, welke signalen er zijn en hoe verdere ontwikkeling van de crisis is te voorkomen. Meer informatie over de Crisiskaart vindt u op www.crisiskaart.nl. Op de pagina waar wordt de kaart gemaakt kunt u zien welke organisaties (ook) Crisiskaarten aanbieden.