“Zekerheid in je broekzak”

22 maart 2021

“Goed nadenken wat er op je Hulpkaart komt te staan, dat is herstelondersteunend. Of je de Hulpkaart nu gebruikt of niet, het geeft zekerheid in je broekzak. De Hulpkaart versterkt de eigen regie en dat is precies waar Stjoer voor staat.” Zegt Coby de Vries, ervaringsdeskundige coach bij de Friese organisatie Stjoer.

Stjoer, Fries voor stuur, staat voor eigen regie en het stuur in eigen handen nemen als je te maken hebt met een psychische/sociale kwetsbaarheid. Stjoer organiseert, in samenwerking met lokale partners, Sociale Inlopen in 13 dorpen en steden in de provincie Friesland. Bijvoorbeeld in Burgum, Drachten en Sneek, waar mensen ook terecht kunnen voor een Hulpkaart. De inlopen worden goed bezocht. Het is een ontmoetingsplek waar Iedereen welkom is voor een kop koffie of thee. Vrijwilligers, veelal ervaringsdeskundigen, draaien de inloop en werken daarmee ook aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling en herstel. De vrijwilligers krijgen ondersteuning bij hun werk in de inlopen en de andere projecten van Stjoer.

Daarnaast heeft Stjoer ook het ‘PC Probaatproject’, waar je computers kunt kopen en ook terecht kunt voor service en reparatie. Een andere belangrijke pijler van Stjoer is ‘Rijk van Ervaring’. Daar delen mensen hun persoonlijke ervaringen en kennis over herstel.

Stjoer was nauw betrokken bij het project ‘Verwardheid voorbij’, waarmee in 2018 de Hulpkaart in Friesland introduceerde. Ze waren direct enthousiast over de Hulpkaart en het lag voor dat hand dat zij zelf ook Hulpkaartorganisatie zouden worden. Ook het idee dat de Hulpkaart er voor iedereen is, de laagdrempeligheid van het werken met de Hulpkaart, past bij het gedachtegoed van Stjoer. Alle beroepskrachten hebben al een training voor Hulpkaartcoach gevolgd.

Twee studenten van de opleiding Social Work hebben de Hulpkaart onder de aandacht gebracht van alle vrijwilligers van Stjoer met online bijeenkomsten. Nu zijn ze bezig om de bekendheid te vergroten onder bezoekers van de inlopen en samenwerkingspartners.

Coby is enthousiast over de Hulpkaart en wil er veel gaan maken in de toekomst. Omdat nieuwe instrumenten invoeren tijd kost, gaan ze nu vooral ook werken aan meer lokale en regionale bekendheid van de Hulpkaart. Lees hier meer over Stjoer. Contactgegevens Stjoer voor het maken van de Hulpkaart.

Lees hier meer over Stjoer.

Contactgegevens Stjoer voor het maken van de Hulpkaart.