verslag uitbrengen

Verslag evaluatieonderzoek

10 juni 2020

Het evaluatieonderzoek, hoe staat het ervoor?

Tessa Augustijn, projectleider van het evaluatieonderzoek, vertelt over de ontwikkelingen binnen het evaluatieonderzoek. “We willen met dit onderzoek achterhalen wat helpend is bij de implementatie van de Hulpkaart, en wat juist niet. Daarnaast wordt het effect van de Hulpkaart onderzocht bij de houders.”

“In de eerste onderzoeksronde hebben we projectleiders van de vijf praktijkprojecten vragenlijsten voorgelegd over het werken met de Hulpkaart. Om op een aantal punten nog dieper in te gaan hebben we afgelopen maand de projectleiders geïnterviewd. We wilden bijvoorbeeld graag weten hoe samenwerkingsverbanden met andere organisaties en gemeenten eruit zien en hoe deze ontstaan rondom de Hulpkaart. Alles bij elkaar krijgen we zo een goed beeld van hoe het werken met de Hulpkaart er in de praktijk uitziet.”

Het evaluatieonderzoek richt zich ook op het effect van de Hulpkaart. Tessa: “We willen graag weten wat de Hulpkaart betekent voor de mensen die er een hebben. Hiervoor hebben de Hulpkaarthouders vragenlijsten ingevuld en hebben we interviews met hun afgenomen. Zo kunnen we met kaarthouders en ook hun naasten bijvoorbeeld dieper ingaan op het gevoel van veiligheid dat zij aan de Hulpkaart ontlenen.”

De voorlopige resultaten van het evaluatieonderzoek worden op de online werkconferentie van 23 juni gepresenteerd.

Aanmelden werkconferentie klik hier.