Opbrengsten workshop “Omkijken naar elkaar”

12 maart 2024

Tijdens de workshop op het IZA-congres Samen Werken aan Zorg en Welzijn’ hebben we interessante en bruikbare ideeën en feedback opgehaald. Om de Hulpkaart meer bekendheid te geven moeten we regionaal en landelijk veel acties opzetten.  

De eerste stappen zijn gezet, maar er kan zeker nog meer. Een greep uit de belangrijkste input: 

  • Succesverhalen delen: met aandacht voor wat de Hulpkaart oplevert en voor wie. 
  • De Hulpkaart bekendmaken bij huisartsen, gezondheidsdiensten, ambulancediensten, ggz instellingen en andere acute zorg. 
  • Bekendheid van de Hulpkaart bij bibliotheken die steeds meer ondersteuningspunten worden om mensen de weg te kunnen wijzen in zorg en maatschappelijke organisaties. 
  • Aansluiten bij netwerken voor dementie, patiëntenorganisaties, etc. 
  • De Hulpkaart op de agenda krijgen en houden bij gemeenten vanuit hun rol bij de IZA transformatie. 
  • Het Speciaal onderwijs benaderen om de Hulpkaart onder de aandacht te brengen en te gaan gebruiken. 
  • Landelijke aandacht vragen voor de Hulpkaart via een SIRE-campagne/Postbus 51 
  • Bekende Nederlanders inzetten als ambassadeurs voor de Hulpkaart 

Complimenten waren er vooral voor de brede inzet van de Hulpkaart en de “eigen regie” bij de hulpkaarthouder. Abonneer je op onze Nieuwsbrief om de voortgang te blijven volgen.