Op bezoek bij wijkagent Petra

6 april 2023

Voor de doorontwikkeling van de Hulpkaart is in de afgelopen maanden veel kennis uitgewisseld met verschillende stakeholders. Waaronder met de politie. Een organisatie die met vele doelgroepen en kwetsbaarheden te maken krijgt. Wijkagent Petra van Kleef werkt in Den Dolder en besloot Hulpkaart-programmamanager Fokko Jan van der Ploeg uit te nodigen om een dienst mee te draaien. “Ik zit in een divers gebied met verschillende zorginstellingen en kom daardoor regelmatig in contact met mensen met verschillende problematieken”, vertelt Petra. “Een Hulpkaart kan ontzettend helpend zijn. Wanneer je weet wat er aan de hand is en wat iemand nodig heeft, kom je dichter tot elkaar.” 

Ze treft weleens mensen die niet goed uit hun woorden komen, of dichtklappen wanneer ze de politie zien. Een Hulpkaart kan dan uitkomst bieden. “Wij zijn niet opgeleid in ggz-problematiek en zeker voor jonge dienders kan het soms voelen alsof ze in het diepe worden gegooid. Vaak gaat het goed maar soms wordt er in het handelen een inschattingsfout gemaakt. De Hulpkaart kan dat risico denk ik beperken omdat je kunt lezen wie je voor je hebt en wat diegene nodig heeft.” Ze herinnert zich een vrouw met twee persoonlijkheden. Het ene moment wil ze in mannelijke vorm worden aangesproken, het volgende moment in vrouwelijke vorm. “In zo’n situatie snel te weten komen wat er bij zo iemand speelt, kan heel helpend zijn.” 

Begrip creëren

Politiestudenten lopen in Den Dolder regelmatig als burger mee in een kliniek van Fivoor. Om zo meer inzicht te krijgen in de mensen die daar zitten en de problematieken die zoal bestaan. “Ze leren het verhaal achter de mensen kennen; dat zorgt voor begrip en respect”, aldus Petra. Volgens Fokko Jan is dat ook precies de kern van de Hulpkaart: “Het creëren van wederzijds begrip zodat we beter naar elkaar leren omkijken.” Hij denkt dat dit hulpmiddel daarom voor de politie onder meer een de-escalerende functie kan hebben. Het biedt ondersteuning en kennis bij het benaderen van een persoon. “Ik zag bij Petra al enorme betrokkenheid naar mensen met een kwetsbaarheid. Ze kent haar werkgebied ontzettend goed en heeft korte lijntjes met de verschillende zorginstellingen in de regio. Zij weet te schakelen tussen handhaven en zorgen. De politie wil sensitief werken en escalaties voorkomen en daarin kan de Hulpkaart ondersteunen.” 

Petra: “Wij willen de maatschappij én de cliënt dienen. Iedereen moet zich veilig wanen. Daarvoor moet je nader tot elkaar komen. Een kaartje zoals de Hulpkaart zie ik daarin toegevoegde waarde hebben.”