Online conferentie landelijk project Hulpkaart

31 augustus 2020

Donderdag 17 september 2020
Tijd: 15.00 – 17.00 uur

Op de online conferentie van 17 september presenteren we de resultaten van het landelijk project Evaluatie en doorontwikkeling van de Hulpkaart/Crisiskaart.

We presenteren:

  • De uitkomsten van het evaluatieonderzoek
    We hebben vijf Hulpkaartorganisaties een jaar lang intensief gevolgd. Onderzocht is hoe de Hulpkaart in te voeren zodat mensen deze zo goed mogelijk gaan gebruiken en hoe je deze invoering afstemt op de context waarin de kaarten worden gemaakt en gebruikt.
  • De handreiking Hulpkaart voor (nieuwe) Hulpkaartorganisaties
    Samen met de input van organisaties hebben we de handreiking Hulpkaart gemaakt. De handreiking helpt bij de implementatie van en het werken met de Hulpkaart. We hebben hierin tal van lessen en tips uit de praktijk bijeengebracht om nieuwe hulpkaartorganisaties te ondersteunen.
  • Digitale tool Hulpkaart
    Hulpkaarthouders, professionals en medeburgers/hulpdiensten dachten en praatten mee over de inhoud en vormgeving van de digitale tool Hulpkaart. We laten graag het ontwerp zien.
  • En, hoe nu verder met de Hulpkaart?

Iedereen is van harte uitgenodigd de conferentie online te volgen. Of je nu Hulpkaarthouder bent, werkt bij een Hulpkaartorganisatie, er in de toekomst mee wilt gaan werken of een landelijke organisatie vertegenwoordigt (zoals bijvoorbeeld Stichting Crisiskaart, MIND, Ypsilon of Movisie).

Aanmelden kan via: info@hulpkaart.nl