17 september Online conferentie landelijk project Hulpkaart

9 september 2020

Donderdag 17 september 2020
Tijd: 15.00 – 17.00 uur

Op de online conferentie van 17 september presenteren we de resultaten van het landelijk project Evaluatie en doorontwikkeling van de Hulpkaart/Crisiskaart. Tussen de presentaties door laten we Hulpkaarthouders en organisaties die met de Hulpkaart werken aan het woord.

We presenteren:

  • De uitkomsten van het effectenonderzoek Het landelijk project Hulpkaart onderzocht het effect van de Hulpkaart. Dit onderzoek richtte zich op de volgende vraag: wat is het effect van de Hulpkaart en wat zijn de werkzame factoren?
  • De handreiking Hulpkaart voor (nieuwe) Hulpkaartorganisaties
    Samen met de input van organisaties hebben we de handreiking Hulpkaart gemaakt. De handreiking helpt bij de implementatie van en het werken met de Hulpkaart. We hebben hierin tal van lessen en tips uit de praktijk bijeengebracht om nieuwe hulpkaartorganisaties te ondersteunen.
  • Ontwerp digitale tool Hulpkaart.
    Hulpkaarthouders, professionals en medeburgers/hulpdiensten dachten en praatten mee over de inhoud en vormgeving van de digitale tool Hulpkaart. We laten graag het ontwerp zien.
  • En, hoe nu verder met de Hulpkaart?

Iedereen is van harte uitgenodigd de conferentie online te volgen. Of je nu Hulpkaarthouder bent, werkt bij een Hulpkaartorganisatie, er in de toekomst mee wilt gaan werken of een landelijke organisatie vertegenwoordigt (zoals Stichting Crisiskaart, MIND, Ypsilon of Movisie).

Aanmelden kan via: info@hulpkaart.nl