Ondertekening intentieverklaring

26 april 2024

En dat is nummer 1! Op 24 april ondertekenden Mischa Peters, wethouder Zorg & Welzijn van de gemeente Culemborg, Janine van der Heiden van de werkgroep Dementievriendelijk Culemborg en Inez van Gils, programmamanager Hulpkaart een intentieverklaring om samen de Hulpkaart meer bekendheid te geven.

Meerwaarde Hulpkaart

Mooi dat de gemeente en de werkgroep door het zetten van hun handtekening de meerwaarde van de Hulpkaart erkennen. Culemborg wil een dementievriendelijke gemeente zijn. De Hulpkaart kan hierin een belangrijke rol spelen. De kaart geeft mensen met dementie houvast om langer zelfstandig thuis te wonen. Ze kunnen met een gerust gevoel de deur uit en volop blijven deelnemen aan de samenleving. Ook voor mantelzorgers kan de Hulpkaart een uitkomst zijn.

Wie volgt?

Onze ambitie is om natuurlijk nog veel meer bekendheid te geven aan de Hulpkaart en samen meer intentieverklaringen te ondertekenen. Dus welke gemeente, organisatie of samenwerkingsverband volgt? Hier een keer verder over praten? Neem contact op met Inez van Gils via inez@hulpkaart.nl.

Op de foto v.l.n.r. Inez van Gils, programmamanager Hulpkaart, wethouder Mischa Peters en Janine van der Heiden, werkgroep Dementievriendelijk Culemborg.