In de spotlight

12 januari 2024

Eind 2023 is verbinding gezocht met een aantal regionale samenwerkingsverbanden en andere organisaties die de Hulpkaart actief ingezet hebben of gaan inzetten. Wij stellen hen graag de komende periode aan jullie voor. Ter inspiratie, om kennis mee te maken, of ervaringen te delen.

Allereerst de samenwerking tussen gemeenten en maatschappelijke organisaties in Midden-Limburg.

Midden-Limburg

Een goed voorbeeld van een samenwerking is die tussen 7 gemeenten in Midden-Limburg en diverse maatschappelijke organisaties. De aanpak voor ‘personen met verward gedrag’ staat centraal in deze samenwerking. Daarin heeft de hulpkaart ook een plek gekregen en wordt gebruikt en gepromoot.

Zelfregie en autonomie

Anouk Jeurissen (MEE de Meent Groep) is projectleider van de Hulpkaart. Ze geeft aan dat ze zelfregie en autonomie van de hulpkaarthouders superbelangrijk vinden. In de regio hebben ze contact gezocht met een aantal van de deelnemende zorgorganisaties die te maken (kunnen) hebben met mensen met onbegrepen gedrag. Samen is gekeken wat ze nodig hadden om de Hulpkaart te implementeren in hun organisatie. MEE De Meent Groep en Algemeen Maatschappelijk Werk kunnen straks eventueel de inwoners van Midden-Limburg ondersteunen bij het maken van een Hulpkaart.

Meer bekendheid

Daarnaast gaan ze vanaf medio april aan de slag met een communicatieplan om via de 7 gemeenten de diverse doelgroepen te informeren over het bestaan en gebruik van de Hulpkaart. Om samen met de landelijke communicatie te zorgen voor meer bekendheid. Ze kijken uit naar de ontwikkelingen van de digitale Hulpkaart om nog meer gebruikers te bereiken en kunnen ondersteunen. Anouk: “De Hulpkaart is een fijne praktische tool en het zou mooi zijn als er een wisselwerking komt in de maatschappij dat mensen enerzijds sneller gebruik gaan maken van de kaart en dat anderzijds men sneller gaat vragen naar de kaart.”