Hulpkaart aanwezig op IZA-Congres

14 februari 2024

Op 4 maart 2024 is de Hulpkaart aanwezig op het IZA-Congres: Samen Werken aan Zorg en Welzijn. Een goed moment om, tijdens dit door VWS georganiseerde congres, andere professionals te ontmoeten, te netwerken, elkaar te inspireren en vooral te zorgen voor meer bekendheid van de Hulpkaart.

Mooi om te zien dat er veel interesse is, want onze workshop ‘Omkijken naar elkaar!’ zit al vol. In de workshop geven we informatie over de Hulpkaart en gaan we in gesprek over hoe we als professionals en samenleving omgaan met mensen met onbegrepen gedrag. Of we niet op een andere manier naar elkaar kunnen omkijken? En hoe kan de Hulpkaart hierbij kan helpen? 

Alvast dank aan onze partners, Stichting Zelfregieteam Borne, de NS, MEE/Vivenz en Dementie Vriendelijk Culemborg, die hun ervaringsverhalen komen delen. Met de insteek om samen met de deelnemers aan de workshop te komen tot nieuwe inzichten en tips over de inzet van de Hulpkaart.

Na het congres delen we uiteraard de uitkomsten, onze nieuwe inzichten en vervolgstappen.