Waarom de Hulpkaart?

U bent als gemeente druk bezig te zorgen voor een integrale aanpak voor mensen met verward gedrag. De Hulpkaart is een schakel in deze integrale aanpak. De Hulpkaart stimuleert mensen die soms de regie over hun leven kwijt zijn zelf na te denken hoe dit het best kan worden voorkomen. Wat er op het moment dat zij zichzelf niet duidelijk kunnen maken het best kan worden gedaan om de situatie zo snel mogelijk te de-escaleren. Uit onderzoek dat is uitgevoerd naar de Hulp- en Crisiskaart blijkt dat er een preventieve werking van de kaart uitgaat. En dat mensen die de kaart bij zich dragen een groter gevoel van veiligheid ervaren.

De Hulpkaart biedt naasten en omstanders de mogelijkheid te helpen op het moment dat iemand het zelf even niet meer kan. De praktijk leert dat mensen daartoe wel bereid zijn, maar meestal niet weten hoe ze kunnen helpen. De Hulpkaart geeft daarvoor praktische handvatten. Bovendien wordt bij het maken van de Hulpkaart al gekeken naar het sociaal netwerk van iemand en wie daarvan in staat en bereid is een helpende hand toe te steken. Uit eerder genoemd onderzoek blijkt dat ook voor naasten het een geruststellend gevoel geeft als iemand een kaart bij zich draagt.

Ook voor professionals zoals hulpdiensten en politie biedt de Hulpkaart praktische handvatten om juist dat te doen wat nodig is om de situatie zo snel mogelijk weer normaal te krijgen. Bovendien staat op de kaart informatie zoals namen en telefoonnummers van mensen uit het eigen netwerk en de begeleiders. Dit biedt snel de mogelijkheid om de betreffende persoon in een vertrouwde omgeving terug te brengen en de inzet van de hulpdiensten zo klein mogelijk te maken.