De Hulpkaart helpt echt

9 september 2020

Het landelijk project Hulpkaart onderzocht het effect van de Hulpkaart en wat de werkzame factoren zijn. We noemen de Hulpkaart effectief als deze bijdraagt aan het voorkomen van escalatie. Daarmee bedoelen we dat voorkomen wordt dat een situatie zodanig uit de hand loopt dat er hulpdiensten ingeschakeld moeten worden.

Om dit te onderzoeken hebben twaalf kaarthouders een online vragenlijst ingevuld en hebben we twaalf diepte-interviews gedaan: negen met kaarthouders en drie met naasten van kaarthouders. We hadden iets op iets meer respondenten gehoopt maar met deze combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek hebben we toch een goed beeld gekregen van hoe de Hulpkaart werkt en met welk effect.

De resultaten geven een positief beeld. De Hulpkaart werkt preventief waardoor escalatie kan worden voorkomen. Daarnaast draagt de Hulpkaart bij aan het mentaal welbevinden, de kwaliteit van leven en het sociaal maatschappelijk participeren van de kaarthouder. Mogelijk zorgt de preventieve werking van de Hulpkaart ervoor dat kaarthouders zelfstandiger kunnen leven en structureel minder begeleiding nodig hebben. Met een analyse van de interviews vonden we vier werkzame factoren waarmee de Hulpkaart voldoet aan zijn doel om escalatie te voorkomen: het maken van de kaart, het inzetten ervan, het bij je dragen van de kaart en het preventief delen van de Hulpkaart met de omgeving.

Verder laten de resultaten van het onderzoek zien dat mensen met verschillende psychische of lichamelijke kwetsbaarheden, of een licht verstandelijke beperking baat hebben bij een Hulpkaart.

Meer informatie over het onderzoek en de resultaten krijgt u op de conferentie van 17 september. Dan presenteren we de onderzoeksresultaten en na die datum is het onderzoeksrapport te vinden op onze website: www.hulpkaart.nl