Advies landelijke borging

Advies landelijke borging Hulpkaart

10 juni 2020

De afgelopen periode is de feedback verwerkt van verschillende partijen in het advies landelijke borging, dat is opgesteld door GGZ Eindhoven in samenwerking met het landelijk project. Ook zijn er gesprekken geweest om te inventariseren, welke bestaande organisatie het landelijke eigenaarschap van de Hulpkaart op zich zou willen nemen. Om tot een keuze te komen zijn onderstaande criteria gehanteerd:

  • De partij biedt producten aansluitend op en passend bij de Hulpkaart aan;
  • De partij bedient een groot gedeelte van de potentiële doelgroep van de Hulpkaart;
  • De partij heeft ervaring met kwaliteitsborging;
  • De partij heeft ervaring met grootschalige implementatie van nieuwe producten
  • De partij is daadkrachtig op het gebied van digitale ontwikkelingen;
  • De partij heeft landelijk een breed netwerk op allerlei niveaus (ministerieel tot uitvoeringsniveau)
  • De partij heeft een neutraal imago;
  • De partij is al betrokken bij de ontwikkeling van de Hulpkaart.

We hebben gesprekken gevoerd met de Patiënten federatie Nederland, Mental Health First Aid, GGD GHOR Nederland en MEE NL.
Twee van deze organisaties, MEE NL en Mental Health First Aid, zijn geïnteresseerd om het landelijke eigenaarschap op zich te nemen, mits in een meerjarige financiering is voorzien.

Steunbetuiging

Op 11 mei heeft er op verzoek van ZonMw een eerste gesprek plaatsgevonden met het ministerie van VWS over het Advies landelijke borging. In dit gesprek werd duidelijk dat landelijke borging belangrijk wordt gevonden maar dat dit nog geen gelopen race is. Het ministerie van VWS heeft ons gevraagd om een ‘Steunbetuiging voor landelijke borging’ van grote landelijke partijen. Daar wordt nu aan gewerkt.

Hoewel het advies al door meerdere partijen goed is ontvangen zijn wij natuurlijk nieuwsgierig naar alle reacties. Deze reactie kun je sturen naar: b.a.e.mantel@umcutrecht en/of karin.lorenz@ggze.nl.