Werkconferentie borging van de Hulpkaart

Een van de doelstellingen van het project ‘Evaluatie en doorontwikkeling Hulpkaart/Crisiskaart’ is dat de Hulpkaart geborgd wordt. Daaronder verstaan wij dat de Hulpkaart in het hele land, duurzaam en voor een brede doelgroep wordt uitgegeven.

Daarvoor stellen we, samen met alle Praktijkprojecten en de andere uitgiftepunten van de Hulpkaart, een borgingsadvies op. Om tot een gezamenlijk advies te komen, organiseren we twee werkconferenties.

  • Landelijke coördinatie en eigenaarschap.
  • Kader werkwijze met de Hulpkaart.
  • Financiering van het landelijk coördinatiepunt en uitgiftepunten.
  • Digitalisering van de Hulpkaart.

De eerste conferentie wordt gehouden op dinsdag 23 juni ’s middags in de Social Impact Factory Utrecht. Op die bijeenkomst bespreken we de grote lijnen van het borgingsadvies. We vragen jullie de datum alvast te noteren.

Op de tweede werkconferentie, in september 2020, bespreken we het conceptborgingsadvies. De datum volgt zo spoedig mogelijk.

Klik hier voor programma en aanmelden