LVB Congres


De Hulpkaart is voor iedereen en bijvoorbeeld ook voor mensen met licht verstandelijke beperking (LVB)! Op 30 januari 2020 waren Jessica De Nijs en Johan Vlasma | MEE Friesland voor de Hulpkaart bij het LVB congres. Het thema was: bijkomende psychische problemen bij mensen met een LVB. De brug is geslagen tussen wetenschap en de praktijk. Als hulpverlener kun je de autonomie versterken van mensen met LVB door je aan te passen aan hen. Bijvoorbeeld in taal, tempo en interventie. De Hulpkaart is een goed middel om de autonomie te versterken.