Vacatures

Op dit moment zijn er helaas geen vacatures beschikbaar binnen het project Evaluatie en doorontwikkeling Crisis/Hulpkaart.

Over het Project

Met het ZonMW onderzoeksproject Evaluatie en doorontwikkeling Crisiskaart/Hulpkaart willen we een versnelling aan te brengen in de doorontwikkeling van de Hulpkaart/Crisiskaart zowel op lokaal als landelijk niveau. Hierbij maken we gebruik van principes uit actieonderzoek en systeemdenken. Zo doen we recht aan de complexe omgevingen waarin de kaarten worden gemaakt.

In onderdeel A van het onderzoek verkrijgen we inzicht in de succes- en faalfactoren in de implementatie van de kaart op lokaal niveau en experimenteren met mogelijke verbeteracties. Op basis van bestaande kennis en lerend uit de praktijkprojecten richt onderdeel B zich op landelijke doorontwikkeling. Beoogde resultaten zijn een handreiking voor organisaties die kaarten aanbieden en die begeleiden bij het opstellen van de kaarten en een borgingsadvies voor de lange termijn.

De looptijd van het project is een jaar en het UMC Utrecht voert dit project uit.