Onderzoek naar effecten

Tijdens het project ‘Evaluatie en Doorontwikkeling Crisiskaart/Hulpkaart’ is onderzoek gedaan naar de effecten van de Hulpkaart. Hiervoor zijn Hulpkaarthouders geïnterviewd. De resultaten laten zien dat mensen, metpsychische of lichamelijke problemen, of een licht verstandelijke beperking, baat hebben bij een Hulpkaart. De Hulpkaart werkt preventief, het kan escalatie voorkomen. Daarnaast draagt de Hulpkaart bij aan het mentaal welbevinden, de kwaliteit van leven en het sociaal maatschappelijk participeren van de kaarthouder. Met een analyse van de interviews vonden we vier werkzame factoren waarmee de Hulpkaart voldoet aan zijn doel om escalatie te voorkomen: het maken van de kaart, het bij je dragen van de kaart, het preventief delen van de Hulpkaart met de omgeving en het inzetten ervan.

Het effect van de Hulpkaart

Eerder is onderzoek gedaan naar het effect van de Crisiskaart en daaruit komt het beeld naar voren dat de Crisiskaart helpt om een crisis beter te laten verlopen en bijdraagt aan de kwaliteit van leven.