Onderzoek naar effecten

Binnen de GGZ bestaat al een geruim aantal jaren de Crisiskaart. Omdat niet iedereen zich herkent in het woord crisis en de methodiek van de Crisiskaart niet voor iedereen geschikt is, is de Hulpkaart geïntroduceerd. Naar de Hulpkaart zelf zijn nog geen resultaten van onderzoek bekend. Wel is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de Crisiskaart. Vanzelfsprekend zal de invoering van de Hulpkaart worden gemonitord en de waarde van de kaart voor de samenleving en kaarthouders onderzocht worden in de komende jaren. Nu baseren we ons nog op de onderzoeken voor de Crisiskaart.