In de Spotlight: Mirjam Bloedjes

8 juli 2024

Voor CLIP GGz is de Hulpkaart een mooie aanvulling op het bestaande aanbod van de Crisiskaart in Flevoland. Vol enthousiasme zet Mirjam Bloedjes zich in als coördinator Hulpkaart en Crisiskaart. Mirjam: “Met de Hulpkaart spreken we ook een andere doelgroep aan”.

Aanwinst van online aanvragen

Mirjam: “Wij bieden al een aantal jaren de mogelijkheid om in plaats van de Crisiskaart het Hulpkaart logo op je persoonlijke kaart te laten drukken. Vooral voor mensen die geen ervaring hebben met ‘crisis’, of zich niet kunnen herkennen in ‘psychisch kwetsbaar’ is dit heel waardevol. Onze ervaring met de Hulpkaart is dat deze laagdrempelig ingezet kan worden. Dat je de kaart online nu zelf kunt maken en aanvragen is écht een aanwinst!”

Veerkracht vinden

De Crisis- én Hulpkaart Flevoland is een onderdeel van Stichting Cliënten Perspectief CLIP GGz. Zij bieden mensen die op de een of andere manier verlies of ontwrichting hebben meegemaakt een plek om te groeien, te ontmoeten, veerkracht te vinden en te herstellen. Mirjam: “We bieden geen oplossingen, maar vrije ruimte voor iedereen die hier behoefte aan heeft. Hier kunnen mensen zelf ontdekken wat er nodig is om weer mentaal in balans te komen en te blijven, en om zichzelf verder te ontwikkelen.”

Hulpkaart voor zelfregie

Mirjam vervolgt: “Het leven is soms een achtbaan: soms gaat het goed, soms zit het tegen. Maar wat wij uit willen dragen is dat je na een val, altijd weer op kunt staan. Voor iedereen die eraan toe is om weer op te staan zijn we er: zowel jongeren (18+) als volwassenen uit Flevoland. Iedereen is welkom, zonder kosten, verwijzing of indicatie. Zelfregie en herstel staan bij ons centraal en daar is de Hulpkaart een uitstekend middel voor dat hieraan bijdraagt.”

Brede promotie

Vanuit CLIP GGz zetten ze breed in op de promotie van de Hulpkaart Flevoland. Ze bieden presentaties aan bij organisaties en ontmoetingsplaatsen. Ze brengen de Hulpkaart onder de aandacht bij de werving van consulenten en coaches. En zijn aanwezig bij de Steun en Informatiepunten in Flevoland en de Herstelnetwerken.

Gecertificeerd Hulpkaartcoach

Mooi om te melden is dat ze in mei de Hulpkaartcoach training hebben gegeven in Flevoland. Naast de huidige consulenten, sloten ook nieuwe mensen aan die vanuit hun eigen organisatie of netwerk als coach aan de slag willen. Dus Flevoland is nu 10 gecertificeerde Hulpkaartcoaches rijker die aan de slag gaan. Mirjam: “De Hulpkaart heeft ook een prominente plek op onze website in de hoofdnavigatie en met een eigen pagina. Om meer Hulpkaartcoaches te werven staat de vacature voor Consulent Crisis- en/of coach Hulpkaart op de nationale website nlvoorelkaar.nl.”

Meer bekendheid

Mirjam geeft aan dat ze graag ziet dat de Hulpkaart én de Crisiskaart nóg meer bekendheid krijgt onder hulpverleners, medewerkers van huisartsenposten, ziekenhuizen, vervoersorganisaties en meer. Mirjam: “Iedereen zou moeten weten dat de Hulpkaart én de Crisiskaart bestaan en hier gebruik van maken.”

Gastles EHBO

Trots vertelt Mirjam over het initiatief om alle wijkagenten in Almere, aan de hand van een ervaringsverhaal, te laten inzien wat de Hulpkaart en de Crisiskaart voor mensen kan beteken. Daarnaast hebben ze voor alle EHBO-ers in Almere een gastles gegeven over ‘omgaan met mensen met onbegrepen gedrag’. Tijdens de Week van de Psychiatrie in Lelystad vertelden ook ‘kaarthouders’ zelf hoe de kaart hen helpt. Binnen Clip GGz is er een club van 11 ‘vrijwillige en ervaringsdeskundige’ coaches en consulenten die regelmatig presentaties geven in hun netwerk.

Ambitie 

Mirjam: “Dit jaar zetten we stevig in op de groei van het aantal Hulpkaarten in Flevoland. We hebben een uitdagende ambitie om 100 nieuwe kaarten te realiseren. Mede doordat de Hulpkaart nu ook online gemaakt kan worden, is dit aantal in onze ogen haalbaar.”

Leren van ervaringen

Naast nieuwe kaarthouders is het evenzo belangrijk om de bestaande kaarten actueel te houden. Mirjam: “Wij leren veel van de ervaringen van kaarthouders en horen natuurlijk graag of het de kaarthouder geholpen heeft. Ook juist als er minder goede ervaringen zijn leren we hiervan. Zo heeft de ervaring van een kaarthouder geleid tot die presentatie bij de wijkagenten. Samen zorgen we voor een groot Hulp- en Crisiskaartnetwerk”