Hulpkaart zoekt een ervaren programmamanager

21 juli 2023

De Hulpkaart is een (digitaal) hulpmiddel dat mensen bij zich dragen om hulp te kunnen vragen op het moment dat ze daar zelf geen woorden voor hebben. Het project Nationale Hulpkaart heeft als doel dit hulpmiddel voor iedereen beschikbaar en bekend te maken om zo bij te dragen aan een inclusieve samenleving. Het project is een samenwerking tussen MEE NL, Zorgbelang Inclusief en MHFA NL.

Het project wordt drie jaar financieel ondersteund door het ministerie van VWS. In het eerste jaar is een digitaal prototype van de Hulpkaart gemaakt, zijn contacten gelegd met regionale initiatieven en is onderzoek gedaan naar potentie en draagvlak. Het eerste projectjaar is afgesloten met een adviesrapport en activiteitenplan. Dat plan vormt de basis voor de werkzaamheden van de programmamanager in genoemde projectperiode. In het tweede en derde jaar van het project ligt de focus op duurzame borging, zowel financieel als organisatorisch.

Hiervoor zoeken wij een:
Programmamanager voor 20-24 uur per week voor twee jaar

Opdracht is om op termijn een landelijke organisatie in te richten die de Hulpkaart toegankelijk maakt voor iedereen. Samen met de regionale initiatieven wordt geborgd dat de Hulpkaart beschikbaar is voor iedere burger. Daarvoor zoeken we naar vormen van structurele financiering van de landelijke organisatie zodat continuïteit voor het aanbod van deze kaart in heel Nederland gewaarborgd wordt. De landelijke organisatie ondersteunt de lokale beschikbaarheid van de Hulpkaart, waarbij de regionale initiatieven voorzien in hun eigen financiering.

De belangrijkste accenten binnen deze opdracht zijn:

  • Doorontwikkeling van het digitale prototype tot een landelijk bruikbaar model voor alle burgers in Nederland.
  • Het opstellen van een door stakeholders gedragen duurzame financiering van de Hulpkaart. Wat is de beste vorm voor de Hulpkaart? Na afloop van het derde projectjaar moet de Hulpkaart zelfstandig kunnen voortbestaan zonder ondersteuning van subsidiemiddelen vanuit VWS. Welke entiteit en welke plaats is het beste voor de positionering van een toekomstbestendige Hulpkaart zodat deze als zelfstandige organisatie of als onderdeel van (een) andere organisatie(s) verder kan?
  • Het zoeken en enthousiasmeren van partijen om onderdeel te zijn van een “community” om de Hulpkaart verder uit te bouwen en landelijk uit te rollen. Partijen willen als ambassadeur onderdeel zijn van het landelijke project Hulpkaart, je borgt hiermee de structurele financiering van de landelijke organisatie Hulpkaart.

Wie zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, maatschappelijk georiënteerde programmamanager die ervaring heeft met het opzetten en financieren van een maatschappelijke organisatie. Je werkt samen met een klein kernteam met expertises vanuit MEE NL, Zorgbelang Inclusief en MHFA NL. Je houdt ervan zelfstandig en autonoom te werken, zonder de connectie met de ‘moederorganisaties’ te verliezen. Je bent het boegbeeld naar buiten en draagt zorg voor een goede uitvoering van het activiteitenplan.

Je bent een netwerker, die zelfstandig zijn weg zoekt en vindt binnen en buiten de organisatie (o.a. landelijke netwerken, financieringspartijen, regionale samenwerkingsverbanden, zorgverzekeraars, netwerk partijen, leveranciers etc). Daarnaast ben je in staat om zelfstandig zorg te dragen voor afstemming, coördinatie, vaststelling van (deel)producten en (deel)projecten en het verkrijgen van draagvlak.

Je hebt lef om innovatief naar financieringsvraagstukken te kijken, je richt je op een gedegen planning voor projectjaar 2 en 3, je zoekt afstemming met alle stakeholders en bespreekt de tussentijdse voortgang met de stuurgroep van de samenwerkende partijen en met het ministerie van VWS. Na afloop van het project draag je zorg voor de verantwoording.

De volgende kwaliteiten en ervaring neem je mee:

  • Kennis en ervaring met start-up projecten en doorontwikkelingen in de non-profit sector en/of publiek-private samenwerking.
  • Lobby, netwerken en financieringspartijen interesseren en binden.
  • Gewend om in complexe netwerkstructuren zakelijk succesvol te zijn.
  • Kennis hebben van het brede veld van het sociaal domein. Herkennen van relevante actuele ontwikkelingen, inschatten van risico’s en kansen; bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering, integrale zorgakkoorden, leefbaarheid in de wijk en PGO’s.
  • Als ‘boegbeeld’ de missie en de bedoeling van de Nationale Hulpkaart met verve kunnen uitdragen en landelijk representeren.
  • Bewezen ervaring in programmamanagement.
  • HBO+/WO werk- en denkniveau.

Algemene informatie

Startdatum: vanaf september 2023
Contractperiode: ZZP-inhuur
Minimale uren: 20-24 uur per week
Uurtarief: uitgangspunt € 95,- exclusief btw
Periode: 24 maanden
werkdagen in overleg

Reageren

Ben je geïnteresseerd? Dan ontmoeten we je graag en ontvangen wij je CV en motivatiebrief via info@Hulpkaart.nl t.a.v. de sollicitatiecommissie Nationale Hulpkaart graag vóór 22 augustus 2023. Gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 28 augustus t/m 1 september.

Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Birgitta de Leeuw (Zorgbelang Inclusief) birgittadeleeuw@adviespuntzorgbelang.nl |mobiel 06 – 55880327 tot 1 augustus. Na 1 augustus met Dominique van Toorn (MEE NL) d.v.toorn@mee.nl | mobiel 06 – 30424512.

Voor algemene informatie over het project en de Hulpkaart zie www.hulpkaart.nl.