Gezocht: Programmamanager Hulpkaart

23 mei 2023

De Hulpkaart is een (digitaal) hulpmiddel dat mensen bij zich dragen om hulp te kunnen vragen op het moment dat ze daar zelf geen woorden voor hebben. Het project Nationale Hulpkaart heeft als doel dit hulpmiddel voor iedereen beschikbaar en bekend te maken om zo bij te dragen aan een inclusieve samenleving.  Het project is een samenwerking tussen MEE NL, Zorgbelang Inclusief en MHFA NL.

Het project wordt 3 jaar financieel ondersteund door het ministerie van VWS. In het eerste jaar is een digitaal prototype van de Hulpkaart gemaakt, zijn contacten gelegd met regionale initiatieven en is onderzoek gedaan naar potentie en draagvlak. In het tweede en derde jaar van het project ligt de focus op duurzame borging zowel financieel als organisatorisch. Hiervoor zoeken wij een:

Programmamanager ‘business development’ met maatschappelijk profiel voor 20-24 uur per week voor een periode van twee jaar. 

Opdracht is om een op termijn een organisatie in te richten die de Hulpkaart toegankelijk maakt voor iedereen. Daarvoor zoeken we naar vormen van structurele financiering zodat continuïteit voor het aanbod van deze kaart in heel Nederland gewaarborgd wordt en de Nationale Hulpkaart als zelfstandige organisatie of als onderdeel van (een) andere organisatie(s) verder kan. Het eerste projectjaar is afgesloten met een adviesrapport en activiteitenplan. Dat plan vormt de basis voor de werkzaamheden van de programmamanager. 

Startdatum: zo snel mogelijk
Contractperiode: tijdelijk dienstverband van twee jaar, ZZP-inhuur is bespreekbaar
Uren: 20 – 24 uur per week. 
Inschaling: CAO Sociaal werk schaal 12/13.

Wie zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, maatschappelijk georiënteerde programmamanager die ervaring heeft met het opzetten en financieren van een maatschappelijke organisatie. Je werkt samen met een klein kernteam met expertises vanuit MEE NL, Zorgbelang Inclusief en MHFA NL. Je houdt ervan zelfstandig en autonoom te werken, zonder de connectie met de ‘moederorganisaties’ te verliezen. Je bent het gezicht naar buiten en draagt zorg voor een goede uitvoering van het activiteitenplan. Je hebt lef om innovatief naar financieringsvraagstukken te kijken, je richt je op een gedegen planning voor projectjaar 2 en 3, je zoekt afstemming met alle stakeholders en legt verantwoording af aan de stuurgroep van de samenwerkende partijen en aan het ministerie van VWS. 

De volgende kwaliteiten en ervaring neem je mee:

  • Kennis en ervaring met start-up projecten en doorontwikkelingen in de non-profit sector en/of publiek-private samenwerking
  • Lobby, netwerken en financieringspartijen interesseren en binden
  • Gewend om in complexe netwerkstructuren zakelijk succesvol te zijn
  • Kennis hebben van het brede veld van het sociaal domein. Herkennen van actuele ontwikkelingen, risico’s en kansen; bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering, integrale zorgakkoorden, leefbaarheid in de wijk en PGO’s
  • Als ‘boegbeeld’ de missie en de bedoeling van de Nationale Hulpkaart met verve kunnen uitdragen en landelijk representeren
  • HBO+/WO werk- en denkniveau

Solliciteren

Denk je dat deze opdracht je goed past? Dan ontvangen wij graag je CV en motivatiebrief vóór maandag 12 juni 2023, 8.00 uur via info@hulpkaart.nl t.a.v. de sollicitatiecommissie Nationale Hulpkaart. 

Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Dominique van Toorn (MEE NL) d.v.toorn@mee.nl | mobiel 06 -30424512 of Birgitta de Leeuw (Zorgbelang Inclusief) birgittadeleeuw@adviespuntzorgbelang.nl | mobiel 06 -55880327