De Hulpkaart in uw gemeente?

U wilt de Hulpkaart opnemen in uw integrale aanpak personen met verward gedrag. Gelukkig hoeft u het wiel niet zelf uit te vinden. Wel is het goed als u de regie in handen neemt. U kunt dan bepalen hoe in uw gemeente of regio de Hulpkaart het best wordt aangeboden, welke organisaties dit kunnen doen en hoe u de kwaliteit van de Hulpkaart garandeert. Ook kunt u stimuleren dat de Hulpkaart actief gebruikt gaat worden. De kracht van de kaart zit in het gebruik. Meer mensen die de kaart gebruiken en grotere bekendheid bij omstanders en hulpverleners, verhoogt de effectiviteit van de kaart en daarmee de bijdrage aan de veiligheid van burgers en wijken.

In alle provincies in Nederland bestaan al projecten die actief zijn met een vorm van een Hulpkaart, bijvoorbeeld  de Crisiskaart (kaart). U kunt deze projecten benaderen om met u mee te denken hoe de Hulpkaart in uw gemeente te introduceren. Tevens is het verstandig om de belangrijkste aanbieders van zorg en begeleiding in uw gemeente uit te nodigen om gezamenlijk een plan van aanpak op te stellen. Bij de downloads op deze site vindt u diverse hulpmiddelen die u kunt gebruiken bij de introductie van de Hulpkaart. Als u meer informatie wilt hebben kunt u contact opnemen.

Bij het opstellen van een plan van aanpak verdient het aanbeveling te overwegen om de kaart digitaal beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld in een persoonlijke netwerkomgeving. Dit maakt het bewaken van de kwaliteit van de kaart en registratie van de gegevens gemakkelijker. Voor de Crisiskaart (een soort van Hulpkaart die al langer bestaat) is deze mogelijkheid er al via psynet. Ook is het van belang te kijken op welke wijze een link gemaakt kan worden met de advies- en meldpunten acute en niet acute zorg die in uw regio worden ontwikkeld.