Onze toekomstdroom

Onze toekomstdroom is een Nationale Hulpkaart die breed inzetbaar is voor vele (kwetsbare) doelgroepen en die laagdrempelig beschikbaar is in héél Nederland. 

De Hulpkaart is effectief en wordt als waardevol gezien. Door zowel hulpvrager als hulpbieder. Deze waarde wordt ondersteund door diverse onderzoeken, waaronder die van het Universitair Medisch Centrum Utrecht naar de effecten van De Hulpkaart.  

‘De Hulpkaart kan voor een grote groep mensen in onze samenleving een hulpmiddel zijn om zich te kunnen blijven bewegen in sociale situaties, ook wanneer ze in de knel komen en zelf geen woorden hebben om hun situatie uit te leggen.’

Reden genoeg om de Hulpkaart verder door te ontwikkelen zodat deze door nog meer mensen te gebruiken is. Wij geloven dat een Nationale Hulpkaart bijdraagt aan sociale inclusie voor mensen met een fysieke, mentale of emotionele kwetsbaarheid. Het project wordt ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Digitalisering

Op dit moment is De Hulpkaart nog een papieren kaartje. Wij hebben de overtuiging dat een digitale innovatie nodig is om de kaart laagdrempelig en breed toegankelijk te maken. Om dit te testen maken we een prototype. Deze dient als basis voor verdere doorontwikkeling van het concept ‘Nationale Hulpkaart’. Hiervoor gaan we bestaande kennis en expertise met nieuwe, innovatieve elementen combineren. 

Concreet zal het prototype de volgende drie vragen moeten beantwoorden:

  • Op welke manier kan een Hulpkaart worden ingevuld, eenduidig, makkelijk en betrouwbaar?
  • Op welke manier kan een Hulpkaart vorm krijgen (app, QR-code…)?
  • Welke wegen kunnen en moeten we bewandelen m.b.t. de verduurzaming van het concept?

Tijdlijn

Wat willen we begin 2023 opgeleverd hebben:

  • Een ontwikkeld en getest prototype Hulpkaart. Het streven is dat 80% van de doelgroepen, waar nodig met behulp van een sociaal/professioneel netwerk, de Hulpkaart zelf kan invullen.
  • Een gedegen concept die de landelijke uitrol van de Hulpkaart borgt.

De Hulpkaart: elkaar op weg helpen!